Company Joomla Template by Hosting Reviews

Високи стандарти в полза на производителя

 

Високотехнологичните решения са неизменна част от автоматизирането на всеки процес. Бързодействието при обработката на данни и изработването на прецизни управляващи сигнали спомагат да се създават решения, които многократно надхвърлят възможностите на човешките реакции. Тези качества откриват нови възможности за развитие на различни дейности и позволяват съчетаването в логически взаимодействия на разнородни по своята същност величини и процеси.   

 

 

 

Проекти:

 

По задание на DULV( Немска асоциация за ултра леки летателни апарати https://www.dulv.de) разработихме система за управление и контрол на стенд, за изпитания на парапланери. Благодарение на тази реализация се улесни методиката за тестване на пределното усилие, като същевременно се постигнаха по-високи параметри на натоварване. Осъществяването на тази иновация удовлетвори завишените критерии на пазара и производителите на крила.

 

Съвместно с партньорска фирма в областта на хидравликата, разработихме и реализирахме система за управление на стенд за изпитания на хидравлични цилиндри към завод "МАДАРА" АД http://www.madaragroup.com . Благодарение на разработката производителят на селскостопанско оборудване има възможността да гарантира надеждността на продукцията си.

 

В областта на пакетирането и дозирането сме реализирали система за автоматизирано пакетиране на хранителни добавки. Тази разработка създаде възможността на Нутрим ЕООД https://www.nutrim.bg/ да предложи на клиентите си съвсем нов и алтернативен продукт в областта на спорта.

 

Повече за нас

Контакти

Петър Иванов - управител

tel.: +359 889 31 28 31

e-mail: peter@nukso.com

 

Мариан Тодоров - технически ръководител

tel.: +359 877 72 32 38

e-mail: marian@nukso.com