Company Joomla Template by Hosting Reviews

       

Маркетинг и иновации

Свободният пазар на стоки и услуги създаде нови критерии и възможности в отношенията между продавачи и купувачи. Технологичните решения в тази насока предоставят изключителни възможности да се задоволят завишените критерии на хората, както и предоставят нови инструменти за управление на услугите, които доставяте. Внедряването на система за мениджмънт създава възможности за изграждането на нов вид култура в отношенията между служителите ви и клиентите.

 

Инструменти:

 

 

 

Проекти:

На база описаните технологични инструменти, имаме разработени няколко системи за управление на машини, събиране, обработка и архивиране на данни. 

SunStudio е билинг система за таксуване и управление на солариуми. Главен партньор в реализирането и внедряването на системата е фирма SUNKING. Системата е изградена от радиомодули за връзка със солариумите и софтуерно ядро за обработка и архивиране на данните отразяващи потреблението на услугата.

Повече за нас

Контакти

Петър Иванов - управител

tel.: +359 889 31 28 31

e-mail: peter@nukso.com

 

Мариан Тодоров - технически ръководител

tel.: +359 877 72 32 38

e-mail: marian@nukso.com